TURNERINGSANSVARLIG
Thomas Båtnes Braaten
E-post:  thomas.braaten@til.no
Mobil:    41528538

DAGLIG LEDER
Øivind Hansen
E-post:  oivind.hansen@til.no
Mobil:    90883245

Vi anbefaler kontakt pr mail.