Tromsø Idrettslag har en stolt historie. Siden oppstarten i 1920 har klubben utviklet seg til å bli landsdelens største fotballklubb, med ambisjoner om å være en fotballklubb for både topp og bredde med sterkt fokus på utvikling. Vi har en  yngres avdeling med ca 850 aktive jenter og gutter i alderen 5-19 år. I tillegg har vi et eget lag for spillere med funksjonshemming.  De siste årene har klubben også tatt en sterkere rolle som samfunnsaktør.

Vi har gjennom den nye Lerøyhallen fått fantastiske fasiliteter for yngres avdeling på Bjerkaker, med en innendørs 7-er hall og Bjerkakerbanen (11-er). Begge banene har kunstgress.

Lerøyhallen har i tillegg til kuntgressflaten en egen cageballbane, gymsal, sosialrom, kiosker, garderober og lager.