• 3-er - kr 700
  • 5`er - kr 1 200
  • 7`er - kr 1 600

PÅMELDINGS- OG BETALINGSFRIST: 23. august

Betaling gjøres med bankkort ved påmelding