Vi oppfordrer alle som kan til å gå, sykle eller ta kollektiv transport til Bjerkakerbanen og Lerøyhallen. 

Vi vil lodde ut fine premier som de som sykler til turneringen er med i trekningen av. Du får lodd hos en funksjonær når du parkerer sykkelen på sykkelparkeringen.