Årskullene 2012, 2013 og 2014 (10-12 år) 

- Spiller 7-er, 17 minutters kamper. 

- Minimum 4 kamper hvert lag. 

- Påmeldingsavgift kr. 1.600,- 


Årskullene 2015 og 2016 (8-9 år) 

- Spiller 5-er 17 minutters kamper. 

- Minimum 4 kamper hver. 

-Påmeldingsavgift kr. 1.200,- 


Årskullene 2017 og 2018 (6-7 år) 

- Spiller 3-er 12 minutters kamper. 

- Minimum 4 kamper hver. 

-Påmeldingsavgift kr. 700,- 


Påmeldingsfrist: 18. august


Regler

 - Lagene vil så langt det lar seg gjøre bli inndelt i puljer etter fødselsår med 4-5 lag i hver pulje. 

- 3-er og noen 5-er kamper vil foregå inne i Lerøyhallen mens både 5-er og 7-er vil foregå på Bjerkakerbanen. 

- Alle spillere vil få en medalje 

- Turneringen vil avvikles etter NFF`s reglement for barnefotball. Les mer her:

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer-barnefotball-6-12ar/


Det vil være kiosk/kafé under hele turneringen  


Sekretariatet er å finne inne i Lerøyhallen.